+380 44 338 04 78 +380 50 461 61 06

Про старіння і переробку моторної оливи: основні принципи

Про старіння і переробку моторної оливи: основні принципи

З початком індустріальних революцій проблема утилізації відходів виробництва та
діяльності людини поступово набуває все більшої значущості. Найбільшу небезпеку
становлять техногенні впливи, що носять відверто руйнівний характер, такі, як засмічення
грунту високотоксичними елементами добрив, відходами діяльності технічних засобів,
особливо – відпрацьованими моторними оливами.
Старіння оливи – це складний комплекс фізичних і хімічних процесів, на швидкість яких
впливають різні пов'язані між собою фактори. З комплексу цих процесів основними можуть
бути наступні:
• окислення оливи, що відбувається під дією кисню і високої температури;
• забруднення оливи нерозчинними домішками, які складаються з твердих вуглецевих
частинок, що проникли в оливу в результаті неповного згоряння палива;
• з продуктів окислення самої оливи;
• з продуктів зносу і забруднень, що надходять ззовні (вода, пісок, пил);
• витрата присадок в результаті нейтралізації кислотних продуктів і розпорошення
вуглецевих частинок.
Найбільш інтенсивне старіння оливи відбувається в зоні поршневих кілець, де частина
оливи, що піддається глибокому термічному деструктивному розпаду, повністю згоряє, а
частина залишається у вигляді вуглецевих частинок, карбенів, карбоїдів і оксикислот, які
утворюють лакові нальоти і додатково збільшують забруднення оливи нерозчинними
домішками. Основним джерелом нерозчинних домішок в оливі є сажа, яка утворюється, в
результаті неповного згоряння палива.
Іншим джерелом забруднення оливи є продукти зносу деталей двигуна (залізо, алюміній,
мідь, свинець і ін.). Металеві продукти зносу частково розчиняються в оливі, а частково
залишаються у вигляді нерозчинних колоїдних частинок. В результаті попадання в оливу
металевих частинок зростає неорганічна частина нерозчинних домішок і підвищується
зольність оливи. Підвищення неорганічних частинок нерозчинних домішок відбувається і
за рахунок розпаду металовмісних присадок.
Вибір методу регенерації відпрацьованих олив визначається характером і кількістю
забруднень. Всі використовувані методи можна розділити на: фізичні, фізико-хімічні,
хімічні та комбіновані.
Як правило, в практичній діяльності, для досягнення більш високого ефекту очищення,
застосовують одночасно кілька методів регенерації. А самі методи очищення обираються
виходячи з того, які фізико-хімічні властивості оливи вимагають відновлення, тобто,
регенерація відпрацьованих моторних олив вимагає спеціального підходу.

Найпоширенішими є фізичні та фізико-хімічні методи відновлення відпрацьованих олив.
При всій своїй нескладності та доступності дані методи мають ряд недоліків: низька якість
очищення; довготривалість процесу; можливість переробки не більше 20-30% нафтових
відходів.
Хімічні і комбіновані методи, незважаючи на високу якість одержуваних олив, не знайшли
широкого застосування через високу вартість реактивів, необхідності подальшої утилізації
відпрацьованих очисних матеріалів і реактивів. Крім того, використання атмосферної,
вакуумної або каталітичної перегонки пов'язано з викидами в атмосферу значної кількості
різноманітних канцерогенів.
Для очищення і відновлення властивостей відпрацьованих олив в зазначених методах
застосовують різні технічні засоби. Найбільш простими є відстійники. Одними з найбільш
поширених є технічні засоби для очищення олив методом сепарування. Метод
заснований на тому, що під впливом відцентрових сил найбільш важкі забруднюючі
домішки відтісняються до стінок посудини, утворюючи кільцевої шар. Також, широко
використовують різні мобільні станції очистки олив.