Про старіння і переробку моторної оливи: основні принципи

О СТАРЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ МОТОРНОГО МАСЛА

Останнім часом технічний прогрес все більш прискореними темпами рухається вперед. При цьому спостерігається і величезне число відходів, які утворюються в процесі роботи промислових підприємств, хімічних виробництв, вугільних шахт, рудників, металургійних заводів. Тому одним з поставлених завдань для всіх цих промислових комплексів є утилізація відходів.

Особливу небезпеку для екології несуть ті відпрацьовані продукти виробництва, які засмічують грунт високотоксичними речовинами. Великої шкоди приносять і неправильно утилізовані елементи добрив. Особливо небезпечні в цьому плані відпрацьовані моторні масла.

Фактори, що впливають на процес старіння масла

Масла мають таку властивість, як старіння. В результаті відбуваються фізичні і хімічні процеси, що призводять до змін в даному продукті. Старіння масла може відбуватися з різною швидкістю. На це впливають різні чинники. А саме:

  • масло окислюється під впливом кисню і високих температур;
  • відбувається забруднення масляного продукту нерозчинними домішками, що складаються з вуглецевих частинок, що утворилися через недостатнє згоряння палива;
  • масло може старіти через продукти свого окислення;
  • надходження забруднених продуктів (пісок, пил, вода) впливає на старіння масла;
  • старіння відбувається при витраті присадок для процесу, що нейтралізує кислотні продукти.

Основні джерела забруднення масел

Старіння масла в основному здійснюється в зоні, де розташовані поршневі кільця. Саме тут масло проходить такий етап, як термічний деструктивний розпад. В результаті відбувається згорання частини масла. Правда, частина продукту не піддається горінню, а перетворюється в вуглецеві частинки, карбоіди, карбени, оксикислоти. Також відбувається утворення лакових нальотів, що ще більше забруднює масло домішками, що не підлягають розчиненню. В результаті неповного згоряння продукту утворюється сажа. Саме вона є основним джерелом нерозчинних домішок в маслі. В результаті, деталі двигуна поступово зношуються (адже вони виготовлені із заліза, алюмінію, свинцю, міді тощо) і стають ще одним джерелом забруднення масла. Так як вони не повністю розчиняються в маслі, в результаті утворюються колоїдні нерозчинні частинки. Через потрапляння таких частинок в масло підвищується його зольність, а також збільшується кількість неорганічних частинок нерозчинних домішок. Підвищення зольності відбувається і через розпад присадок, які містять метал.

Основні методи очищення відпрацьованих масел

Щоб вибрати метод, за допомогою якого відбувається регенерація використаних масел, необхідно точно знати характер і кількість забруднень, що надходять ззовні. Також потрібно визначити забруднення, що з’являються з продуктів старіння і окислення продукту. Всі методи, що використовуються в даних цілях, можна розділити на хімічні, фізичні, фізико-хімічні, комбіновані. Хоча на практиці зазвичай застосовують відразу кілька способів регенерації. Що стосується способу очищення, то його вибирають в залежності від фізико-хімічних показників масла, які потребують відновного процесу. З цього слід зробити висновок, що для того, щоб зробити регенерацію відпрацьованих моторних масел, необхідний спеціальний підхід.

Найбільш часто для відновлення масел, які вже відпрацьовані, використовуються такі способи: фізичний або фізико-хімічний метод. Такі способи відновлення є досить простими і доступними. У той же час вони мають і недоліки. Серед них виділяють низькі якісні показники очищення. Процес відновлення масла займає багато часу, переробляється від 20 до 30% відходів нафтового характеру. При хімічних і комбінованих методах регенерації спостерігається висока якість очищення масел. Однак ці методи очищення мало застосовуються через високу вартість хімічних реактивів. До того ж при використанні даних методів очищення необхідно проводити утилізацію реактивів. Рекомендується утилізувати і відпрацьовані очисні матеріали. Найголовніше – при такій регенерації масла утворюється безліч канцерогенних речовин, які, при попаданні в атмосферу, забруднюють навколишнє середовище.

Використання технічних засобів в процесі переробки масел

Щоб провести очищення та відновлення властивостей масел, які вже відпрацьовані, користуються всілякими технічними засобами. Найпростішим засобом для цих цілей є відстійники. Ще для очищення масел застосовується метод сепарування, який є досить поширеним. У чому він полягає? Суть даного методу полягає ось у чому: в результаті дії відцентрових сил ті забруднюючі домішки, що мають більш важку вагу, залишаються на стінках посудини у вигляді шару, що утворює кільце. 

Також величезною популярністю користуються всілякі мобільні станції, які здійснюють очистку і регенерацію відпрацьованих масел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 11 =