Утилізація мастильних матеріалів: в допомогу підприємствам і промисловим організаціям

Утилізація відпрацьованої оливи – обов’язкова операція, але іноді нею нехтують або підшукують найпростіший спосіб, який не завжди є безпечним і офіційно дозволеним (поховання небезпечних речовин в морях або під шаром родючого ґрунту). Так, при попаданні використаного мастила на землю, повністю знищується рослинність. З поверхні землі відпрацьовані мастила змиваються дощами в водойми, покриваючи їх поверхню плівкою, поширюючись по воді у вигляді емульсійних частинок по всій її товщині, і осідаючи разом з мулом на дно. Все це перешкоджає природній аерації води, викликає дефіцит кисню, змінює її склад, порушує екологічні процеси водойми, а також – екосистеми в цілому. Саме тому, важливо організувати процес правильної та безпечної утилізації відпрацьованих мастил.

Особи, які займаються збором відпрацьованих олив, повинні вести первинний поточний облік кількості отриманих відпрацьованих олив. Вести такий облік вони мають шляхом оформлення в двох примірниках акту прийому таких олив, форма якого наведена в додатку 3 до Порядку № 1221. Один примірник акту надається суб’єкту господарювання, який здає зазначені відходи, а другий залишається у приймаючої сторони.

Навіть після того як олива відпрацює свій термін і буде злита з транспортного засобу, забувати про її облік не варто. Необхідно вести облік таких відпрацьованих олив до моменту їх:
– передачі на утилізацію;
– використання у своїй господарській діяльності (наприклад, в якості палива).

 Відпрацьовану оливу потрібно збирати окремо – мастила на різних транспортних засобах мають збиратися в окремі ємності (наприклад, моторну оливу слід збирати окремо від трансмісійної). Відпрацьоване мастило, яке передано на склад, слід зберігати, уникаючи забруднення навколишнього середовища небезпечними речовинами, а саме не слід допускати:

– попадання відпрацьованих олив в поверхневі і підземні води, ґрунти, а також в
каналізаційні системи і в контейнери для збору побутових відходів;
– викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в результаті здійснення операцій
поводження з відпрацьованими маслами;
– змішування відпрацьованих олив з паливом, охолоджуючими і гальмівними рідинами,
розчинниками та іншими подібними речовинами і матеріалами, а також їх захоронення;
– здійснення заміни відпрацьованих олив в місцях, не призначених для цього, і зливання їх
в ємності, що не відповідають нормативним вимогам;
– спалювання відпрацьованих олив без наявності ліцензії на їх видалення.

Відпрацьоване мастило можна використовувати у своїй господарській діяльності, наприклад, в якості палива, якщо ви володієте відповідним обладнанням.

Якщо ви вирішили використовувати відпрацьовану оливу як паливо для твердопаливного котла (при запалюванні), то вам необхідно буде отримати ліцензію на поводження з відходами відповідно до чинного законодавства України (п. 15 Порядку № 1221).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 7 =